Prawo rodzinne reguluje relacje majątkowe i niemajątkowe pomiędzy członkami rodziny, mając fundamentalne znaczenie w życiu społecznym, jak również i często w prywatnym życiu naszych Klientów. 

 

Kancelaria Lex Nostra zapewnia indywidualne i staranne podejście do Klienta świadcząc kompleksowe usługi prawne w zakresie doradztwa prawnego oraz prowadzenia spraw:

  • rozwodowych – bez oraz z orzekaniem o winie;
  • unieważnienia małżeństwa;
  • podziału majątku wspólnego małżonków;
  • zasądzenia alimentów (podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego);
  • uregulowania kontaktów rodziców lub dziadków z dziećmi i wnukami;
  • ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej;
  • zaprzeczenia lub ustalenia ojcostwa;
  • uznania i zaprzeczenia uznania dziecka;
  • ubezwłasnowolnienia częściowego i całkowitego.

 

Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu majątkowych umów małżeńskich (intercyza) jak również w uzyskiwaniu zgód na dokonywanie czynności prawnych w imieniu małżonka.

 

Dzięki współpracy ze specjalistą z zakresu psychologii (biegłym sądowym) przygotowujemy również ekspertyzy psychologiczno- pedagogiczne z omówieniem posiadanych kompetencji rodzicielskich, prezentowanych postaw rodzicielskich, jakości i siły więzów rodzicielskich oraz dojrzałości emocjonalno-społecznej wraz z adekwatną realizacją ról społecznych, które są silnym argumentem w sprawach dotyczących przyznania opieki nad dzieckiem wybranemu rodzicowi, ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej. Specjalista z zakresu psychologii przygotowuje także ekspertyzy, które często stanowią istotny dowód rzeczowy w sprawach ubezwłasnowolnienia małżonka w sytuacji zagrażającej życiu bądź zdrowiu jego lub osoby z najbliższego otoczenia, zwłaszcza rodziny.