Prawo rodzinne reguluje relacje majątkowe i niemajątkowe pomiędzy członkami rodziny, mając fundamentalne znaczenie w życiu społecznym, jak również i często w prywatnym życiu naszych Klientów. 

 

Kancelaria Lex Nostra zapewnia indywidualne i staranne podejście do Klienta świadcząc kompleksowe usługi prawne w zakresie doradztwa prawnego oraz prowadzenia spraw:

 • prowadzenie postępowań w tym zastępstwo przed sądami powszechnymi i innymi organami właściwymi w sprawie (zawierające m.in. sporządzanie pism procesowych, środków zaskarżenia i zarzutów do opinii biegłych sądowych) o:
  • rozwód,
  • separację,
  • podział majątku wspólnego,
  • alimenty,
  • zakresu władzy rodzicielskiej w tym przysposobienie,
 • świadczenie porad prawnych w zakresie małżeńskich umów majątkowych, w tym sporządzanie ich projektów

 

Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu majątkowych umów małżeńskich (intercyza) jak również w uzyskiwaniu zgód na dokonywanie czynności prawnych w imieniu małżonka.

 

Dzięki współpracy ze specjalistą z zakresu psychologii (biegłym sądowym) przygotowujemy również ekspertyzy psychologiczno- pedagogiczne z omówieniem posiadanych kompetencji rodzicielskich, prezentowanych postaw rodzicielskich, jakości i siły więzów rodzicielskich oraz dojrzałości emocjonalno-społecznej wraz z adekwatną realizacją ról społecznych, które są silnym argumentem w sprawach dotyczących przyznania opieki nad dzieckiem wybranemu rodzicowi, ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej. Specjalista z zakresu psychologii przygotowuje także ekspertyzy, które często stanowią istotny dowód rzeczowy w sprawach ubezwłasnowolnienia małżonka w sytuacji zagrażającej życiu bądź zdrowiu jego lub osoby z najbliższego otoczenia, zwłaszcza rodziny.