Kancelaria Lex Nostra posiada bogate doświadczenie w obsłudze stosunków pracowniczych. Świadczymy kompleksową obsługę spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarówno od strony pracodawcy jak i pracownika. Reprezentujemy naszych klientów w sprawach dotyczących sporów pracowniczych. Doradzamy cudzoziemcom chcącym pracować na terenie Rzeczypospolitej. Ponadto pomagamy związkom zawodowym i pracowniczym w przeprowadzaniu negocjacji z pracodawcami, a także w tworzeniu pozwów zbiorowych.

 

Kancelaria Lex Nostra specjalizuje się w sprawach dotyczących:

  • zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek w pracy, bądź w drodze do pracy;
  • zapłaty odszkodowania w innych sporach z zakresu prawa pracy;
  • nawiązywania, zmiany lub rozwiązywania stosunków pracy;
  • przygotowania pozwu o ustalenie istnienia stosunku pracy;
  • molestowania, mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy;
  • przyznania oraz odmowy przyznania prawa do emerytury.
  • dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy, istniejących tak po stronie pracownika (np. dyskryminacja, mobbing), jak i pracodawcy,
  • udzielanie porad, opinii prawnych oraz konsultacje,
  • przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa pracy, np. sporządzanie regulaminów pracy i wynagradzania oraz innych aktów wewnątrzzakładowych, sporządzanie umów o zakazie konkurencji, sporządzanie ugód i porozumień w zakresie stosunków pracowniczych,
  • reprezentacja w postępowaniach w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych, we wszystkich instancjach

 

Dzięki współpracy ze specjalistą z zakresu psychologii (biegłym sądowym), przygotowujemy również ekspertyzy psychologiczne szeroko i gruntownie omawiające kwestie coraz częściej pojawiającej się w firmach przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej oraz seksualnej. Wspieramy ofiary prześladowań, mobbingu i wszelkich zachowań dyskryminacyjnych. Chronimy i wspieramy pracowników, zapewniając im odpowiednią opiekę prawną, a w przypadku restrukturyzacji lub przejęcia firmy pomagamy w przeprowadzeniu audytu prawnego zatrudnienia czy też planów postępowania w przypadku zwolnień grupowych.