Usługi z zakresu Prawa medycznego i ubezpieczeniowego:

  • kompleksowa obsługa podmiotów świadczących usługi w ramach działalności leczniczej i rehabilitacyjnej, w tym. m.in. negocjowanie i analiza prawna kontraktów zawieranych z NFZ, pomoc prawna w zakresie roszczeń odszkodowawczych,
  • czynności związane z reprezentacją osób fizycznych w stosunkach z podmiotami leczniczymi i towarzystwami ubezpieczeniowymi w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd w sztuce lekarskiej, w tym m.in. negocjowanie wysokości odszkodowań,
  • dochodzenie roszczeń wynikających z umów zawartych z NFZ, w tym m.in. roszczeń o tzw. nadwykonania (tj. wynagrodzenia za świadczenia opieki zdrowotnej wykonane przez podmioty lecznicze ponad limitem wynikającym z umowy z NFZ),
  • reprezentacja podmiotów przed sądami oraz organami właściwymi w sprawie zawierająca m.in. sporządzanie pism procesowych, środków zaskarżenia i zarzutów do opinii biegłych sądowych.