Praktyka Kancelarii Lex Nostra od wielu lat obejmuje prowadzenie w pełnym zakresie spraw karnych. Nasi prawnicy reprezentują klientów jako obrońcy lub pełnomocnicy pokrzywdzonego.

 

Spośród wszystkich rodzajów przestępstw najczęściej prowadzimy sprawy dotyczące: 

  • sfery mienia i obrotu gospodarczego tj. kradzież, oszustwo, fałszowanie oznaczeń towarów;

  • bezpieczeństwa w komunikacji tj. wypadek, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości;

  • naruszenia autorskich praw majątkowych, licencji – plagiat;

  • życia i zdrowia, nietykalności cielesnej tj. bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, znęcanie się;

  • naruszenia strefy wolności tj. stosowanie gróźb karalnych, stalking;

  • uczestnictwa w karuzeli podatkowej;

  • posiadania i obrotu narkotykami;

  • błędu w sztuce medycznej tj. narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia, uszczerbek na zdrowiu.