Kancelaria Lex Nostra świadczy pełną obsługę prawną podmiotów gospodarczych dotyczącą:

 • rejestracji wszystkich typów spółek prawa handlowego, zgłaszania zmian przedmiotowych
  i podmiotowych w Krajowym Rejestrze Sądowym (siedziba, przedmiot działalności, zmiana wspólników, zmiana zarządu, rejestracja oddziału);

 • wykonania obowiązku sprawozdawczości finansowej w spółkach prawa handlowego, przygotowania dzięki współpracy w biurem księgowym sprawozdań finansowych, bilansu, rachunku zysków i strat oraz pozostałych niezbędnych dokumentów;

 • przeprowadzania łączenia, przekształcania spółek prawa handlowego oraz transakcji M&A;

 • analizy i przygotowywania kontraktów handlowych, umów inwestycyjnych, raportów due dilligence;

 • wsparcia w negocjacjach z kontrahentami;

 • skutecznej windykacji wierzytelności;

 • reprezentacji przed sądami oraz organami administracji;

 • negocjacji z kontrahentami;

 • windykacji wszelkich wierzytelności;

 

Dzięki profesjonalnemu zespołowi prawników Kancelarii Lex Nostra, rozumiejącemu potrzeby przedsiębiorców i zasady działania biznesu, firma prowadzona będzie bezpiecznie skutecznie i bez łamania prawa, a transakcje przeprowadzane będą z korzyścią dla Klienta.