Prawo cywilne jest bardzo szeroką gałęzią prawa, obejmującą swoim zakresem m.in. prawo pracy, prawo własności intelektualnej, prawo handlowe, prawo spadkowe, prawo rodzinne a także prawo rzeczowe i prawo zobowiązań. Kancelaria Lex Nostra świadczy usługi w zakresie analizowania i przygotowywania różnego rodzaju umów oraz ich realizacji. Świadczymy pomoc prawną celem zabezpieczenia interesów naszych klientów stosując szereg zabezpieczeń tj. oświadczenie o poddaniu się egzekucji, weksel, poręczenie, gwarancja.

 

Kancelaria doradza również konsumentom w zakresie ich uprawnień oraz sposobów dochodzenia swoich praw w przypadku nieuczciwych praktyk przedsiębiorców. Wspieramy klientów przy obrocie nieruchomościami, począwszy od etapu negocjacji, zawarcia umowy, aż po zakup czy sprzedaż.  

 

Do najczęściej przygotowywanych typów umów należą:

  • umowy inwestycyjne;

  • umowy cywilnoprawne najmu, dzierżawy, pożyczki, użyczenia, o dzieło, zlecenia, agencyjna, sprzedaży;

  • umowy nienazwane;

  • kontrakty handlowe.

 

Najczęstszymi typami spraw są sprawy o zapłatę związane z niewykonaniem usług lub nienależytym wykonaniem usług. Współpracujemy z zespołem sądowych biegłych rzeczoznawców, którzy sporządzają opinie w przedmiocie wyceny szkody naszych klientów i pomagają uzyskać możliwie najwyższe odszkodowanie.