Badania sondażowe pokazują, że zaledwie 13 na 100 Polaków powyżej 50. roku życia napisało testament. Dzieje się tak, ponieważ w społeczeństwie istnieje przeświadczenie, że testamenty piszą wyłącznie osoby starsze, ciężko chore lub zamożne. Istotny jest jednak fakt, że tendencja ta ulega zmianie. Coraz więcej osób decyduje się na usługi notarialne. Są to w większości osoby młode, podróżujące, wychowujące małe dzieci, posiadające mieszkanie z kredytem, żyjące w związkach partnerskich, prowadzące własną firmę lub po prostu troszczące się o swój dobytek i dbające o finanse. Traktują one testament, nie jako “akt ostatniej woli”, lecz jako sposób na zabezpieczenie swoich bliskich oraz dobytku. Jest to jedno z ważnych narzędzi zarządzania majątkiem na wypadek śmierci. Dlatego też Kancelaria LEX NOSTRA oferuje Państwu szereg usług dotyczących spisania testamentu, a także fachową poradę dotyczącą prawa spadkowego. Nasi eksperci dowiedzą się, czy oraz w jakiej wysokości przysługuje komuś spadek w Polsce.

 

Kancelaria LEX NOSTRA oferuje również kompleksowe wsparcie w dziedzinie prawa rodzinnego. Jest ono specyficznym działem prawa cywilnego, który reguluje normy prawne regulujące majątkowe i niemajątkowe stosunki między małżonkami i krewnymi, a także stosunki wynikające z opieki, kurateli czy przysposobienia. Prawo rodzinne jest swego rodzaju formalizacją norm, które powszechnie funkcjonują w sferze kulturowo-obyczajowej. Jego celem jest ochrona rodziny jako całości oraz każdego jej członka z osobna.Zawiera ono również normy prawne, regulujące kwestie obowiązku zachowania wierności małżeńskiej czy współdziałania małżonków dla dobra rodziny. Oprócz tego, wszelkie sprawy dotyczące opieki nad osobą starszą, praw rodzicielskich, adopcji dziecka, legalizacji czy zawarcia związku małżeńskiego w Polsce. Kancelaria LEX NOSTRA zajmuje się zebraniem odpowiednich dokumentów, a także przekazaniem ich odpowiednim instytucjom. Dbamy o najwyższą jakość usługi oraz o komfort klienta.

 

Studia w Polsce są obecnie cenioną drogą rozwoju po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu matury, a w roku, 2017 według Głównego Urzędu Statystycznego na polskich uczelniach studiowało prawie 1.3 miliona osób. Oferta szkolnictwa wyższego jest niezwykle szeroka, ponieważ oferuje ponad 400 placówek. Można wśród nich wyróżnić m.in.: uniwersytety, uczelnie ekonomiczne, techniczne, artystyczne, teologiczne, pedagogiczne, medyczne, rolnicze, morskie czy akademie wychowania fizycznego. Zatem każdy, kto zechce rozpocząć naukę na jednej z nich ma do wyboru szeroką gamę zarówno uczelni, jak i kierunków na nich dostępnych. Często wiąże się to jednak z szeregiem formalności, takich jak uzyskanie wizy studenckiej, karty pobytu, czy zebraniem dokumentów i dostarczeniem ich w odpowiednie miejsce. Kancelaria LEX NOSTRA oferuje pomoc związaną z chęcią podjęcia studiów na polskich uczelniach.

 

Uzyskanie polskiego obywatelstwa jest również skomplikowanym procesem, oraz trzeba spełniać konkretne warunki, by móc się o nie ubiegać. Podobnie jest z przywróceniem obywatelstwa polskiego. Oba te procesy są obwarowane procedurami, które trzeba znać i potrafić się z nimi obchodzić. Kancelaria LEX NOSTRA posiada niezbędne doświadczenie, by cały proces poszedł możliwie jak najskuteczniej.

 

Wybór działalności, odpowiednie wypełnienie i złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czy rejestracja do podatku VAT to procedury, z którymi każdy przedsiębiorca wchodzący na rynek musi się zmierzyć.Osoby chcące pracować na własną rękę, otwierając swoją działalność gospodarczą, również znajdą fachowe porady z tej dziedziny w Kancelarii LEX NOSTRA.  

 

Polskie prawo budowlane jest jednym z najobszerniejszych zbiorów przepisów, instruujących o warunkach i sposobie budowy oraz użytkowania budynków mieszkalnych i nie tylko. Reguluje ono wszystkie zagadnienia związane z projektowaniem, budową, nadzorem, a także utrzymaniem i rozbiórką budynków, a także wiele spraw dotyczących ochrony środowiska podczas procesu budowy lub rozbiórki, szczegółowo określone są również wytyczne dotyczące miejsc, w których inwestycje budowlane mogą powstawać i wiele innych przepisów. Obejmuje ono również temat roszczeń związanych z odzyskaniem nieruchomości. Jest ono bardzo precyzyjne, przez co wymaga dokładnej jego znajomości. Kancelaria LEX NOSTRA zapewnia obsługę i porady dotyczące również i tej dziedziny prawnej.

 

Podsumowując, nasza oferta obejmuje następujące tematy:

  • testamenty,
  • legalizację pobytu,
  • obywatelstwo,
  • małżeństwo w Polsce,
  • uzyskanie wizy studenckiej i karty pobytu,
  • zagadnienia związane z projektowaniem, budową, nadzorem czy utrzymaniem i rozbiórką budynków,
  • otworzenie działalności gospodarczej etc.

Jeśli ktoś z Państwa potrzebuje pomocy zapraszamy do kontaktu. W tym celu prosimy odwiedzić zakładkę kontakt.