Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć pliki cookies? ROZUMIEM

Poniedziałek - Piątek (9:00 - 17:00)

O nas

Poznaj nasz zespół

MAREK ZARZĄDZKI
Radca prawny

Prowadzi obsługę prawną osób fizycznych i dla firm. Udziela pomocy prawnej w sprawach gospodarczych. Prowadzi sprawy administracyjne i sprawy karne. Występuje przed Sadem powszechnym w sprawach cywilnych. Skutecznie prowadzi negocjacje w celu ugody i szybszego zakończenia sporu w trybie sądowym i pozasądowym. Jako Radca prawny specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek, prawie cywilnym, prawie rodzinnym, prawie budowlanym, prawie pracy, prawie administracyjnym, prawie karnym i prawie lotniczym. Prowadzona obsługa prawna obejmuje firmy budowlane, biznes, fundusze europejskie, handlowe, szkolenia, sprzedaży, usługowe, finansowe, ubezpieczeń, doradcze, transportowe, outsourcingowe (podatki,audyt, IT). Marek Zarządzki odbył aplikację radcowską w OIRP w Warszawie i aplikację prokuratorską w Prokuraturze Rejonowej,Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Posiada doświadczenie radcy prawnego administracji państwowej i rządowej, m.in. w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, Ministerstwie Infrastruktury, Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, ARiMR. Doświadczenie zarządcze w spółkach prawa handlowego uzyskał pełniąc obowiązki członka Rady Nadzorczej Mostostal Słupca S.A. i członka Rady Nadzorczej BKW Finanse Sp.z o.o. Orzekał w Wydziale Dyscypliny Polskiego Związku Piłki Nożnej jako członek Składu Orzekającego. Posiada praktykę prawnika branży ubezpieczeniowej z pracy w Biurze Zarządu Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA i Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA. Pracuje na rzecz Zarządu Spółek akcyjnych i spółek z o.o. rożnych branż prowadzących działalność gospodarczą.

ANNA BRODOWSKA
Adwokat

Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach adwokackich w Rzeszowie oraz w Warszawie.

Zajmuje się przede wszystkim obsługą klientów indywidualnych. Świadczy pomoc z zakresu prawa karnego i prawa cywilnego materialnego i procesowego ze szczególnym uwzględnieniem reprezentowania klientów w sprawach o odszkodowanie.

Zainteresowania Pani Anny Brodowskiej skupiają się głównie na tematyce prawa budowlanego w szczególności w zakresie budownictwa drogowego oraz realizacji dużych inwestycji na zlecenie podmiotów sektora publicznego. Posługuje się językiem angielskim, w tym posiada certyfikat znajomości języka prawniczego TOLES

PAWEŁ MINKIEWICZ
Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Pod kierunkiem prof. dr hab. Henryka Ciocha napisał pracę magisterska dotyczącą prawa spadkowego pt. „Szczególne formy testamentu”. Po ukończeniu studiów prawniczych odbył aplikację adwokacką i po złożeniu egzaminu adwokackiego z wynikiem pozytywnym, został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami prawnymi w Warszawie, fundacjami, spółdzielniami oraz pracując w spółkach kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa, a także w ramach indywidualnej praktyki zawodowej. Adwokat Paweł Minkiewicz specjalizuje się w sprawach
z zakresu prawa cywilnego oraz szeroko pojętego prawa gospodarczego. Posiada również bogate doświadczenie w sprawach karnych oraz sprawach z zakresu rodzinnego
i opiekuńczego.

KATARZYNA WALKÓW
Radca prawny

W latach 2007-2013 studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską napisała pod kierunkiem prof. Andrzeja Szumańskiego pt. ,,Odpowiedzialność cywilnoprawna za naruszenie obowiązków informacyjnych w spółce publicznej”. W latach 2014 – 2017 odbywała aplikację radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W latach 2015-2016 ukończyła Akademię Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2016-2017 ukończyła EMBA – Executive Master of Business Administration w Poznaniu. W 2018 roku złożyła egzamin radcowski.

Specjalizuje się w prawie spółek z uwzględnieniem transakcji M&A, prawie gospodarczym, prawie cywilnym, w prawie kontraktowym ze szczególnym uwzględnieniem umów o roboty budowlane opartych na wzorcach FIDIC. Współpracuje z zespołem zajmującym się sporami sądowymi i arbitrażem, sporami korporacyjnymi, jak również postępowaniami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi.

KAROLINA KEMPA
Adwokat

Absolwentka Prawa oraz Zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada ponad trzyletnie doświadczenie w udzielaniu porad prawnych. W trakcie studiów była aktywnym członkiem sekcji prawa rodzinnego Studenckiej Poradni Prawnej. Doświadczenie zdobywała w Kancelarii Radców Prawnych oraz Fundacji. Aktualnie przygotowuje pracę doktorską na temat podziału majątku dorobkowego małżonków pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Wandy Stojanowskiej. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności w sprawach dotyczących małżeńskiego ustroju majątkowego. Posługuje się językiem angielskim, w tym posiada certyfikat znajomości języka prawniczego TOLES.

DAGMARA BORUC
Psycholog

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Magister psychologii- specjalność- psychologia kliniczna oraz magister pedagogiki specjalnej- specjalność pedagogika resocjalizacyjna i wspomaganie rodziny.

Aktualnie jest doktorantką na studiach doktoranckich na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Od 2017 roku jest Certyfikowanym mediatorem sądowym ds. rodzinnych, gospodarczych, cywilnych i karnych w Sądzie Okręgowym dla m.st. Warszawy oraz w Sądzie Okręgowym Warszawa- Praga. Prowadzi mediacje zlecone przez sąd, jak również zgłaszanie przez podmioty i osoby prywatne pomiędzy klientami indywidualnymi. Opracowuje specjalistyczne ekspertyzy psychologiczne oraz psychologiczno-pedagogiczne.

Certyfikowany trener Treningu Umiejętności Społecznych oraz Terapeuta-Cień. Od 2017 roku Członek PTP-Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z Oddziałem w Warszawie oraz psycholog- członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończył 1º stopień w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Posiada doświadczenie w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie w placówkach resocjalizacyjnych, m.in.: w zakładach karnych, zakładach poprawczych, świetlicach socjoterapeutycznych i schroniskach dla nieletnich. Poznała również specyfikę funkcjonowania i pracy w ośrodkach zdrowia psychicznego, między innymi: w szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach dziennych, fundacjach pomagających osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom, Dziennym Ośrodku Readaptacyjno - Rehabilitacyjny dla Młodzieży Uzależnionej, Regionalnych Ośrodkach Psychiatrii Sądowej etc.

Dlaczego MY?

Zawsze troszczymy się o swoich klientów.

Posiadamy wykwalifikowany zespół prawników.

Dajemy od siebie wiele za niewielką cene.

Umów spotkanie za pomocą formularza: