Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć pliki cookies? ROZUMIEM

Poniedziałek - Piątek (9:00 - 17:00)

O nas

Poznaj nasz zespół

PAWEŁ MINKIEWICZ
Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Pod kierunkiem prof. dr hab. Henryka Ciocha napisał pracę magisterska dotyczącą prawa spadkowego pt. „Szczególne formy testamentu”.

Po ukończeniu studiów prawniczych odbył aplikację adwokacką i po złożeniu egzaminu adwokackiego z wynikiem pozytywnym, został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami prawnymi w Warszawie, fundacjami, spółdzielniami oraz pracując w spółkach kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa, a także w ramach indywidualnej praktyki zawodowej.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz szeroko pojętego prawa gospodarczego. Posiada również bogate doświadczenie w sprawach karnych oraz sprawach z zakresu rodzinnego i opiekuńczego.

ANNA BRODOWSKA
Adwokat

Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej. Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Aktualnie studentka studiów podyplomowych na kierunku Proces Inwestycyjno-Budowlany na Uczelni Łazarskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach adwokackich w Rzeszowie oraz w Warszawie. 

Zajmuje się przede wszystkim obsługą klientów indywidualnych. Świadczy pomoc z zakresu prawa karnego oraz prawa cywilnego materialnego i procesowego, ze szczególnym uwzględnieniem reprezentowania klientów w sprawach o odszkodowanie.

Zainteresowania Pani Anny Brodowskiej skupiają się głównie na tematyce prawa budowlanego w szczególności w zakresie budownictwa drogowego oraz realizacji dużych inwestycji na zlecenie podmiotów sektora publicznego. Posługuje się językiem angielskim, w tym posiada certyfikat znajomości języka prawniczego TOLES.

KAROLINA KEMPA
Prawnik

Absolwentka Prawa oraz Zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada ponad trzyletnie doświadczenie w udzielaniu porad prawnych. W trakcie studiów była aktywnym członkiem sekcji prawa rodzinnego Studenckiej Poradni Prawnej. Doświadczenie zdobywała w Kancelarii Radców Prawnych oraz Fundacji. Aktualnie przygotowuje pracę doktorską na temat podziału majątku dorobkowego małżonków pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Wandy Stojanowskiej. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności w sprawach dotyczących małżeńskiego ustroju majątkowego. Posługuje się językiem angielskim, w tym posiada certyfikat znajomości języka prawniczego TOLES.

ANNA MARIA ROŻEK
Aplikant adwokacki

Absolwentka prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu Prawa Unii Europejskiej. Ukończyła European Academy of Diplomacy ze specjalizacją organizacje międzynarodowe oraz program z zakresu international business i tarde law na Catholic University of America in Washington DC, USA. Posiada rowniez tytul EMBA (Executive Master of Business).  Jest aplikantką adwokacką w ORA w Warszawie.

Jako specjalistka ds. Polonii oraz Afryki bierze udział w szeregu konferencji organizowanych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Poprzez swoją działalność zaangażowana jest w wiele projektów Polonijnych, a także wspiera działalność organizacji pozarządowych. Jest członkiem Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego.

Nominowana była za swoją działalność na rzecz Polonii do nagrody "Polak z Pasją" oraz "Złoty Mikrofon" Radia Rampa w New York USA.

Przez długi okres była prawnikiem w Fundacji Światło dla Afryki, która zajmuje się elektryfikacją obszarów wiejskich oraz wspiera rozwój polskich firm na rynkach Afryki Subsaharyjskiej. Doradzała wielu spółkom w inwestycjach zagranicznych m.in. na rynkach indyjskich oraz afrykańskich.

ALDONA ZYCH
Aplikant radcowski

Absolwentka prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Prawo Własności Intelektualnej. Aplikantka radcowska, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi w Warszawie, wspierając wieloosobowe zespoły prawników w działach korporacyjnym, M&A oraz  procesowym, a także dział prawny redakcji portalu internetowego związany z redagowaniem tekstów porad prawnych i podatkowych..

Aktualnie zajmuje się obsługą prawną klientów indywidualnych. Jej zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień prawa cywilnego, prawa administracyjnego oraz prawa wyborczego, a także prawa własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dóbr osobistych i prawa autorskiego, w których zakresie świadczy pomoc prawną..

DAGMARA BORUC
Psycholog

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Magister psychologii- specjalność- psychologia kliniczna oraz magister pedagogiki specjalnej- specjalność pedagogika resocjalizacyjna i wspomaganie rodziny.

Aktualnie jest doktorantką na studiach doktoranckich na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Od 2017 roku jest Certyfikowanym mediatorem sądowym ds. rodzinnych, gospodarczych, cywilnych i karnych w Sądzie Okręgowym dla m.st. Warszawy oraz w Sądzie Okręgowym Warszawa- Praga. Prowadzi mediacje zlecone przez sąd, jak również zgłaszanie przez podmioty i osoby prywatne pomiędzy klientami indywidualnymi. Opracowuje specjalistyczne ekspertyzy psychologiczne oraz psychologiczno-pedagogiczne.

Certyfikowany trener Treningu Umiejętności Społecznych oraz Terapeuta-Cień. Od 2017 roku Członek PTP-Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z Oddziałem w Warszawie oraz psycholog- członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończył 1º stopień w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Posiada doświadczenie w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie w placówkach resocjalizacyjnych, m.in.: w zakładach karnych, zakładach poprawczych, świetlicach socjoterapeutycznych i schroniskach dla nieletnich. Poznała również specyfikę funkcjonowania i pracy w ośrodkach zdrowia psychicznego, między innymi: w szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach dziennych, fundacjach pomagających osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom, Dziennym Ośrodku Readaptacyjno - Rehabilitacyjny dla Młodzieży Uzależnionej, Regionalnych Ośrodkach Psychiatrii Sądowej etc.

EMILIA JAROSIŃSKA
Office manager

Absolwentka matematyki z informatyką na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
W Kancelarii odpowiada za wsparcie współpracowników w kwestiach administracyjnych oraz za sprawne funkcjonowanie sekretariatu.

Umów spotkanie za pomocą formularza: