W Polsce, profesje prawnicze jak adwokat i radca prawny są kluczowe w systemie prawnym, jednak dla wielu osób różnice między nimi nie są jasne. W tym artykule wyjaśniamy, kim są adwokaci i radcowie prawni oraz jakie są kluczowe różnice w ich rolach i kompetencjach.

Kim jest adwokat według polskiego prawa?

Adwokat, zgodnie z polskim prawem, jest zawodowym pełnomocnikiem w sprawach sądowych. Osoba na tym stanowisku zajmuje się udzielaniem porad prawnych, reprezentowaniem klientów przed sądami wszystkich instancji oraz przygotowywaniem pism procesowych. Aby zostać adwokatem w Polsce, konieczne jest ukończenie studiów prawniczych, odbycie aplikacji adwokackiej oraz złożenie egzaminu adwokackiego.

Ścieżka kariery adwokata

 1. Ukończenie studiów prawniczych: Pierwszym krokiem jest uzyskanie tytułu magistra prawa.
 2. Aplikacja adwokacka: To praktyczne przygotowanie do zawodu pod okiem doświadczonych adwokatów.
 3. Egzamin adwokacki: Po zakończeniu aplikacji, przyszli adwokaci muszą zdać egzamin państwowy.

Zakres działalności adwokata

 • Porady prawne: Udzielanie porad i konsultacji prawnych.
 • Reprezentacja w sądzie: Adwokaci mogą reprezentować klientów we wszystkich rodzajach postępowań sądowych.
 • Pisma procesowe: Przygotowywanie dokumentacji procesowej, w tym pism procesowych.

Kim jest radca prawny według polskiego prawa?

Radca prawny, podobnie jak adwokat, jest prawnikiem, jednak jego rola skupia się bardziej na aspekcie prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego. Radcowie prawni mogą reprezentować klientów przed sądami, jednak ich głównym obszarem działalności jest doradztwo prawne, zwłaszcza w kontekście działalności gospodarczej i korporacyjnej.

Ścieżka kariery radcy prawnego

 1. Studia prawnicze: Podobnie jak adwokaci, radcowie prawni zaczynają od ukończenia studiów prawniczych.
 2. Aplikacja radcowska: Specjalistyczne szkolenie praktyczne skoncentrowane na prawie gospodarczym.
 3. Egzamin radcowski: Aby uzyskać uprawnienia, kandydaci muszą zdać egzamin radcowski.

Zakres działalności radcy prawnego

 • Doradztwo prawne: Głównie w obszarach prawa gospodarczego, handlowego i korzystania z nieruchomości.
 • Reprezentacja klientów: Radcowie prawni mogą reprezentować klientów przed sądami, jednak ich rola często koncentruje się na doradztwie.
 • Umowy i dokumentacja korporacyjna: Przygotowywanie i analiza umów handlowych, dokumentacji korporacyjnej.

Różnice między adwokatem a radcą orawnym

Chociaż zarówno adwokaci, jak i radcowie prawni pełnią ważną rolę w polskim systemie prawnym, istnieją między nimi znaczące różnice:

 1. Obszar specjalizacji: Adwokaci często zajmują się szerszym spektrum spraw prawnych, w tym karnymi. Radcowie prawni specjalizują się bardziej w prawie gospodarczym i handlowym.
 2. Rodzaj działalności: Adwokaci skupiają się bardziej na reprezentacji w sądzie i działaniach procesowych, podczas gdy radcowie prawni częściej zajmują się doradztwem prawnym dla przedsiębiorstw.
 3. Aplikacja i egzaminy: Ścieżki kariery dla obu zawodów różnią się, szczególnie w zakresie szkolenia aplikacyjnego i zakresu egzaminów.